Copyright AccorisLegal 2001-2024

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze WWW-site komen uitsluitend toe aan Accoris of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze WWW-site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Accoris.

Bepaalde verwijzingen in deze WWW-site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Accoris geen controle heeft. Accoris draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie,  neem contact met ons op via info@accorislegal.com.